تلخ است سکوت

شمعی هستيم نهاده بر گذرگاه باد


برخيز به خون دل وضويی بکنيم
در آب ترانه شست‌وشويی بکنيم
عمر اندک و فرصت خموشی بسيار
تلخ است سکوت، گفت‌وگويی بکنيم


– قيصر امين‌پور 


Posted

in

by

Tags: