کوير اينترنت و ميدان گنجعلی‌خان

فکر نکنيد خبری شده است. اينجا اتصال اينترنت به طرز اسفناکی کم سرعت و طاقت‌سوز است. همين ديروز باغ شازده رفته بوديم و ماهان. امروز هم که داشتيم ميانه‌روز در حمامی مختلط می‌گشتيم! اين هم ميانه‌ی ميدان گنجعلی‌خان،‌ همين امروز ظهر!
dari-ganjali.jpg


Posted

in

by

Tags:

Comments

10 responses to “کوير اينترنت و ميدان گنجعلی‌خان”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *