بی مرغ، آشيانه چه خالی‌ست
خالی‌تر آشيانه‌ی مرغی
کز جفتِ خود جداست!
آه، ای کبوترانِ سپيدِ شکسته‌بال
اينک به آشيانه‌ی ديرين خوش آمديد!
اما دلم به غارت رفته‌ست
با آن کبوتران که پريدند،
با آن کبوتران که دريغا
هرگز به خانه بازنگشتند . . .


Posted

in

by

Tags: