آتش طلعتان

ازان چون موی آتش دیده یک دم نیـست آرامـم
که آتــش طلـعتـان دارند نبـض پـیـچ و تــابـم را
به دامـــان قیـامت پـاک نتــوان کـرد خــون مـن
همین‌جا پاک کن ای سنگدل با خود حسابم را
پ.ن. هيچ تفسير خاصی نشود. دو بيت زيبا ديدم، آوردمش اينجا، همين! درگاهِ ما فالگوش زياد دارد. برای همين اين تذکر را نوشتم!!


Posted

in

by

Tags: