اندر بلای عشق

موسيقی امروز صفحه ترانه‌ای است که صبحی توفيق خوانده است. در همين سفر اخيری که در ملازمت بانوی بزرگوار به نزدِ سعيد حنايی کاشانی (صاحب فل سفه، و نوعِ ديگر آدم‌ها) رفته بوديم، او اين آهنگ را برای ما گذاشت که همان بيت نخستينِ آن مرا مسخرِ خود کرد که:
انا فی سکرين من خمر و عين / و احتراق فی لهيب الشفتين
به او گفتم که به محض اينکه مجالی بيابم آن را به اين صفحه خواهم کشانيد و آوردمش. بگذار مردم هر چه می‌خواهند بگويند:
ان عينی لا تری شيئا سواک
فليقولوا ما ارادوا . . .


Posted

in

by

Tags: