تنها به اختصار

هنوز دانشگاه هستم و وقت تنفس کلاس رسانه و قدرت جان کين را سپری می‌کنم (کرده‌ام؟). يکی نيست مرا از اين کامپيوتر جدا کند. بحث داغ مارشال مک‌لوهان در کلاس جاری است و هزار و يک حرف و حديث. مجالی داشته باشم خلاصه‌ای از سخنان را خواهم نگاشت. علامت، رمز، نماد، تبديل فضا و زمان، تحول رسانه‌ای، راديو و تلويزيون، «کهکشان گوتنبرگی»، اينها را داشته باشيد تا بعد. بروم که الآن فرياد جان کين بلند می‌شود!


Posted

in

by

Tags: