اندر حکايت پرده‌نشينان

گفته بودم که در ديار ملکوت، هنوز گروهی هستند که پرده‌نشين‌اند و مجال ظهور نيافته‌اند. گروهی مرتب در کار نوشتن بوده‌اند و گروهی ديگر هنوز تنها صفحه‌ای به نامشان است. باری عجالتاً حضورِ يکی را آشکار می‌کنم که با تازگی به اين سرزمين اسباب‌کشی کرده است:
ساغر ارغوان
ساغر، حکايت درازی دارد. روزی اگر عمری باقی بود، قصه‌ای خواهم نوشت از ماجرای او. خودش هنوز در کارِ سامان شکل و شمايل صفحه است. باری نوشته‌هايش هست از ماه‌ها پيش. برويد سری بزنيد.


Posted

in

by

Tags: