آتش

حرفی از نامِ تو آمد بر زبان
دست‌هايم، دفترم آتش گرفت


Posted

in

by

Tags: