پيامبر عاشق دست به قلم شد

ديشب پيش از اينکه بخوابم سری به دانيال زدم. ديدم باز بعد از ماه‌ها سکوت، خموشی را شکسته است. برويد ببينيد چه معاشقه‌ای با باران دارد!


Posted

in

by

Tags: