خروج از محاق

حلقه‌ی ملکوت از آنچه که می‌نمايد وسيع‌تر است. گروهی از ساکنان بارگاه مقدسه هنوز ظهور اختيار نکرده‌اند. باری چندان که اقتضای حکمت است، شماری از پرده‌نشينانِ محروسه‌ی معظمه را به بازار کشيده‌ايم. آنها که هنوز به دلايلی کوسِ وجود بر بامِ عرش نزده‌اند، به ارادت و اشارت همايونی و اقتضایِ زمان ظاهر خواهند شد. از اين ميان دو ميهمان جديد داريم: يکی گردونِ ادبی عباس معروفی است. ديگری وبلاگ «از دور بر آتش» است که رضا علامه‌زاده می‌نويسد. آنها که گلسرخی را می‌شناسند، حتما با نام رضا علامه‌زاده هم آشنا هستند.


Posted

in

by

Tags: