اگر جای آنها بوديم

نوشته‌ای بر ديوار يک کليسا در ايرلند شمالی در توضيح سرچشمه‌ی نفرت و عدم تسامح:
«اگر ما نيز آنجا که آنها زاده شده‌اند به دنيا می‌آمديم و آنچه را بدان‌ها آموخته‌اند به ما نيز می‌آموختند، ما هم آنچه را که آنها باور دارند، باور می‌داشتيم.»
از استثناها که بگذريم، حالِ عمومِ آدميان همين است. آنها که ديندارند يا آنها که بی‌دين‌اند يا بی‌دين می­شوند؛ آنها که عاشق‌اند يا آنها که ترکِ عشق می‌کنند؛ همگی اين مشکلِ عملیِ حيات را دارند.


Posted

in

by

Tags: