به کدامين گناه؟

بی‌گناهی کم گناهی نيست در ديوانِ عشق
يوسف از دامانِ پاکِ خود به زندان رفته است!


Posted

in

by

Tags: