تعطيلی بارگاه به سبب مشکلات فنی

مدتی است که گرمای بی‌سابقه‌ای اروپا و لندن را فراگرفته است. شهری که هيچ‌وقت گرمايی چنين طاقت‌فرسا را نديده است، گويی آتشِ کوير بر سرِ آن می‌بارد. در اين تفّ سوزانِ گرما، کامپيوتر من هم تا همين دقايقی پيش احتمالاً به خاطر حرارت بيش از حد هوا هر چند دقيقه‌ای بازی در می‌آورد و به اغما می‌افتاد. عصر بيرون زدم تا برايش يک فنِ جديد بخرم که همه جا تعطيل بود. گويی با خنک‌تر شدن هوا، اين زبان‌بسته هم نفسی کشيده است. سه ساعتی است که بدون بهانه و يک نفس مرا همراهی کرده است و فرصتی برای ادامه دادن ترجمه‌هايم برايم فراهم کرده است. گفته‌اند که فردا دمای هوا ده درجه پايين می‌آيد! هوای لندن هم مثل آدم‌هايش حساب و کتاب ندارد. بيچاره کسانی که تاب اين گرما را ندارند و پيوسته عرق‌ريزان و دستمال به دست از آفتاب به سايه می‌گريزند و همه جا پیِ کولری هستند تا دمی از هرم گرما بياسايند!


Posted

in

by

Tags: