فرصتِ عشق ورزيدن

تکرار همه‌ی سخنانِ پيشينم، از زبان گابريل گارسيا مارکز:
«اگر تکه‌ای زندگی می‌داشتم نمی‌گذاشتم حتی يک روز بگذرد، بی آنکه به مردمی که دوستشان دارم بگويم که دوستشان دارم، چنان که همه مردان و زنان باورم کنند.»
اين را وحيد در درياروندگان آورده است.


Posted

in

by

Tags: