عادتِ دوست داشتن؟

دوست داشتن حتی اگر عادت شود، باز هم خوب است. اصلاً عشق تبديل به عادت نمی‌شود. عشق خصلتش اين است که حرکت می‌کند و هر روز سرِ راهش واقعه و حادثه‌ای در کمين است:
ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة
با اين حال، حتی اگر عشق عادت باشد باز هم عادتِ خوبی است. کاش همه‌ی عادت‌ها اين چنين باشد. تنها وقتی می‌فهمی اين عادت چقدر خواستنی و مطلوب است که از دستش داده باشی و گرفتارِ دردِ بی‌عشقی و عادت بی‌دردی شده باشی. وای به روزی که ديگر معشوق هم برايت بميرد. عاشقی بی معشوق و معشوقِ بی‌عاشق؟ تصورش خيلی سخت است. دنيا بدون اين تصورات هم خودش رنج است و عذاب!


Posted

in

by

Tags: