لينکدونی

دارم سعی می‌کنم لينکدونی درست کنم. نمی‌دانم می‌شود يا نه. انگار درست کار می‌کند. همين طوری برای امتحان چند تا لينک را گذاشته‌ام تا مدتی ببينم چطور کار می‌کند. اگر مجالی بود شايد برای بقيه هم همين ابزار را گذاشتيم. مهدی سيبستانی که خيلی وقت است جوش آن را می‌زند. همين روزها شايد برايش کاری کرديم. ان‌شاءالله.
پ.ن. هنوز دارم با اين بازی می‌کنم. گويا مشکلاتی دارد. اين روزها نمی‌خواهم گرفتار اين بشوم. از درس و مشق می‌مانم. هنوز بايد يک کتاب را کار کنم برای استادم که سراغ کتاب نرفته‌ام. هفته‌ی ديگر هم بايد سر کلاس سخنرانی داشته باشيم. تا ببينيم چه پيش می‌آيد. عجالتاً محضِ امتحان اين را گذاشته‌ام تا باشد. مشکل کوچکی در آپديت شدن دارد. سعی می‌کنم رفعش کنم.


Posted

in

by

Tags: