مرا عاشقی شيدا

اين آوازِ شجريان را که تصنيف «مرا عاشقی شيدا» را خوانده است، از وبلاگ چشمه‌ نوش گرفتم و آوردم به اينجا. اين تصنيف را که شعرش را منير طه گفته است، نخستين بار بنان خوانده است. ظاهراً اصل کار را همين جور زنده ضبط کرده‌اند.


Posted

in

by

Tags: