قاصدک

دوستی به دنبال کار «قاصدک» که شجريان با مشکاتيان اجرا کرده است تقاضای لينک اين فايل را کرده است. اين فايل هم در سلسله‌ی همان فايل‌هاست که به روی فضای هوست محسن منتقل شده است. آدرسش اين است:
قاصدک
اين برنامه اگر اشتباه نکنم کنسرت مشترکی است که شجريان و مشکاتيان در سال 1996 در پاريس دادند. اصل اين کار را من نزدِ خود مشکاتيان مانند بسياری از کارهای ديگری که مجوز نشر نگرفتند، شنيده‌ام. اما نوار را که همگان می‌دانند مانند نقل و نبات بدون رخصت تکثير کرده‌اند. اين هم از تصدق سر مميزی که حقوق هنرمندان را به طرق مختلف ضايع می‌کند. بخش‌های ديگری از اين کار را هم سر فرصت ضبط می‌کنم و با فرمت فلش روی سايت می‌گذارم.


Posted

in

by

Tags: