تميزتر و پاک‌تر از صندلی

بازار نامه‌نگاری حسابی داغ شده است. ابراهيم نبوی هم گويی طنزش جايش را به سياست داده است. اين دفعه نامه‌ی بعدی او به خاتمی درباره‌ی دلايل استعفاست. خاتمی که خودش دليلی برای استعفا نشنيده است. کسی هم که هنوز به هيچ زبان و بيانی از او نخواسته است استعفا بدهد، در نتيجه نبوی به او يادآوری می‌کند که:
آقای خاتمی! به اين دلايل استعفا دهيد!


Posted

in

by

Tags: