سايه سلامت است!

دوستی از حال سايه پرسيده بود و گفته بود که شنيده است او بيمار است. همين الآن با آلما صحبت کردم و احوال سايه را پرسيدم. گفت حالش خوب است و الحمدلله هيچ کسالتی ندارد. آلما می‌گفت که لطفی هم همين خبر را شنيده بوده است و از آمريکا زنگ زده است که احوالِ سايه را بپرسد. سايه سالم است و تندرست. نگران نباشيد:
تنش درست و دلش شاد باد و خاطرِ خوش
که دستِ داد دهش دادِ ناتوانی داد!


Posted

in

by

Tags: