روزِ همايون

فرخنده روزی است امروز. اگر چه من امروز هشت صبح امتحان دارم و خير سرم بايد مثلاً درس می‌خواندم. از آن جايی که عادت معهودِ من است، همه کارها برای لحظه‌ی آخر می‌ماند. از اين هم که بگذريم برای امتحانات مضحک و ساده کسی درس نمی‌خواند که. به هر حال، اگر چه امروز روزِ همايونی است ما را و همگنان را، باری حوالی سحر بايد نگاهکی به اين اوراق امتحان بکنيم که شرمنده‌ی سوادِ خود نشويم!


Posted

in

by

Tags: