شاه نشينِ چشمِ من

شاه نشينِ چشمِ من تکيه‌گهِ خيالِ توست
جای دعاست شاهِ من، بی تو مباد جای تو
خوارمايه‌گی ديدگانِ حيرانِ مرا همين بس که نقش تواش در منظر نيست. همين يک درد اندوهِ روزانِ مرا کفايت!


Posted

in

by

Tags: