کنفرانس دموکراسی ايرانيان

من در اين باب سخن نمی‌خواهم گفتن که اين پرغوغايانِ ميان تهی تنها شهوتِ سخن گفتن داشتند و گويی داريوش آشوری و دکتر آجودانی در آن ميان وصله‌هايی ناجور بر پيکرِ آن مخاطبان بودند. گزارش بی‌بی‌سی را در اين باب بخوانيد:
هم‌انديشی برای ايرانی دموکراتيک


Posted

in

by

Tags: