اثاث کشی (لينکاتونو درست کنيد!)

اثاث کشی (لينکاتونو درست کنيد!)
فکر کنم ديگه يواش يواش بايد بريد خونه‌ی جديد رو تماشا کنيد. من همه‌ی مطالب قديم رو فرستادم روی سايت ملکوت. البته يه خورده کار داره مرتب کردنش که الآن اصلاً وقتشو ندارم، مگر اينکه بعضی از دوستان زحمتشو بکشن. همينجا بايد از طاها ابراهيمی تشکر کنم که زحمت خيلی از کارايی فنیِ کوچيکو واسه‌ام کشيد و کلی راهنمايی کرد.
حالا ديگه جدی جدی رفتيم خونه‌ی جديد. اگه کسی حروف صفحه‌ی جديدو در هم ريخته می‌بينه، بايد بره اينکودينگ صفحه رو درست کنه:
View —> Encoding —-> Unicode (UTF-8)
همين ديگه. توی خونه‌ی نو زيارتتون می‌کنيم. عجالتاً بدرود.


Posted

in

by

Tags: