روزگار ام‌تی من تازه ياد

روزگار ام‌تی
من تازه ياد گرفتم چطور با مووبل تايپ (که همه به غلط می‌نويسن موويبل تايپ، همونجوری که وجتِبِل رو می‌گن وِجِتيبيل!) کار کنم. عجب سيستم بی‌نظيری داره. همين روزاست که کار و بارِ اين وبلاگ کساد بشه و بريم تو مايه‌ها ام‌تی! خدا عمرش بده کسی رو که اين کارو کرده. اوضاع و احوال رديف بشه، اگه امکان پذير باشه محتويات اينجا رو هم می‌فرستم روی ام‌تی. يا علی مددی! نمونه‌های مشق‌های کودکانه‌ای رو که کردم ميشه اينجا ديد: ققنوس.


Posted

in

by

Tags: