دوگانگي مشهود نمی‌دونم تا حالا

دوگانگي مشهود
نمی‌دونم تا حالا دقت کردين يا نه که چند سالي است که توی کشور ما هر کي می‌خواد از سياستمدارا صحبت کنه از دو تا تعبير جدای «دولت» و «حاکميت» استفاده می‌کنه. به عنوان مثال همين گزارش بی‌بی‌سی فارسي رو درباره‌ی مسدود کردن سايت‌های اينترنتی بخونين و ببينين که همين آقای مصطفی محمدی چطور از سياستمدارا صحبت می‌کنه. اين ديگه امر مسلمی شده که دو تا رأی نافذ در کشور هست که يکی انتصابی و اون يکی انتخابی است. وجود اينها هم محتاج ارايه برهان و دليل نيست که کسی سعی‌کنه ماجرا رو ماستمالی کنه!


Posted

in

by

Tags: