ترجمه به هيروگليف می‌خواين اسمتونو

ترجمه به هيروگليف
می‌خواين اسمتونو ببينين به هيروگليف چطور نوشته می‌شه برين اينجا: مثل مصری‌ها بنويسين.


Posted

in

by

Tags: