آدمستان ميرزا مهدی خان هم

آدمستان
ميرزا مهدی خان هم بالاخره دست به قلم شد. بريد به سيبستان، آدمستان، داغستان، جامستان و باغستان او سر بزنيد. از طبع مشکل‌پسند و دشوارگيری که داره خوشم مياد. من لازم نيست براتون توضيح بدم مهدی کيه و چيه. سخن و زبانِ خودش به قدر کافی افشاگر هست. هنر هميشه خودشو نشون می‌ده و نياز به معرفی نداره. مقامِ نخستين پرتابِ او به پهنه‌ی مجازیِ اين صفحه‌ی جهانی، کنجِ خراباتِ ملکوت نامِ ما شده است ولی:
مقامِ اصلیِ ما گوشه‌ی خرابات است / خداش خير دهاد آنکه اين عمارت کرد
اين روزنوشت‌هايی که بر صفحه‌ی مجاز می‌آيند، باشد که نيّت و رويّت ما حقيقی باشد، که روزی که پيشگاه حقيقت شود پديد (کدام روز؟)، از زمره‌ی رهروان شرمسار نباشيم!


Posted

in

by

Tags: