قطع اين مرحله بی‌همرهي خضر

قطع اين مرحله بی‌همرهي خضر
ديروز يه ماجرای خنده داری اتفاق افتاد. توی بليطی که به من داده بودند، نوشته بود پروازم از فرودگاه دوسلدورفه ولی وقتی رفتم اونجا گفتن اين پرواز از يه فرودگاهيه که ۸۰ کيلومتر با دوسلدورف فاصله داره! نتيجه اين شده که اون پروازو از دست دادم و ناچار بايد امشب برگردم. اين هم از نتايج نابلدی! خنده‌دارتر اين که وقتی با هادی می‌خواستيم دوباره سوار قطار شيم برگرديم اسن، می‌رفتيم ساعت قطار رو می‌ديديم اون‌وقت هی صبر می‌کرديم می‌ديديم قطاری نيست. کاشف به عمل ميومد که توی سکوی اشتباهی ايستاده بوديم!! وقتی می‌رفتيم توی سکوی ديگه، می‌ديديم قطار ما اونجا نيست. خلاصه اينکه هی بار بکش از اين سکو به اون سکو و سه تا قطار رو از دست داديم! مرده بوديم از خنده از اين گيج و گول بازی خودمون.


Posted

in

by

Tags: