اين فونتو چيکار کنيم؟ سايه

اين فونتو چيکار کنيم؟
سايه داشت مطالب روی سايت رو (قسمتی که درباره‌ی خودش نوشته بودم)‌ می‌خوند، از انتخاب قلم راضی نبود. می‌گفت خوانا نيست. فونت سايت بی‌بی‌سی رو بهتر می‌دونست. دوستان نظراتشون بگن،‌ می‌خوام در آينده فونت سايت رو عوض کنم.


Posted

in

by

Tags: