کلن بسيار خوب! بنده امروز

کلن
بسيار خوب! بنده امروز رسيدم به ولايت کلن. بنده خدا سايه به من می‌گه تو کلن رو بلدی يا نه. ولی مث اينکه زياد خنگ نيستم و آدرسا رو خوب پيدا می‌کنم تو مملکت آلمانيای بی‌زبون. امروز صبح اينقدر حرصم در اومده بود که به هادی گفتم ببين با اينا آلمانی صحبت نکن. می‌خوام انگليسی باهاشون حرف بزنم از خودشون خجالت بکشن! ولی همه‌شون دست و پاشونو گم می‌کنن وقتی می‌خوان انگليسی حرف بزنن!! برای فائزه هم بعدا خواهم گفت چرا آلمانی به نظر من خشنه. عجالتا اينا رو داشته باشين تا بعد


Posted

in

by

Tags: