که من آن مايه ندارم

که من آن مايه ندارم . . .
هرگز انديشه نکردم که کمندت به من افتد / که من آن قدر ندارم که گرفتار تو باشم
نه در اين عالمِ دنيا که در آن عالم عقبا / همچنان بر سرِ آنم که وفادارِ تو باشم


Posted

in

by

Tags: