بابا مهرداد! اينکاره! مصاحبه مهرداد

بابا مهرداد! اينکاره!
مصاحبه مهرداد فرهمند رو با Go Digital گوش بدين. هم فيلمش هست هم صداش.
اين مهرداد هم پديده‌ای شده، می‌گه خودِ سينا می‌دونست می‌گيرنش! اون لهجه‌ات منو کشته!


Posted

in

by

Tags: