سرِ تو و دلِ ما

سرِ تو و دلِ ما
تو را سری است که با ما فرو نمی‌آيد / مرا دلی که صبوری از او نمی‌آيد
کدام ديده به روی تو باز شد همه عمر / که آب ديده به رويش فر نمی‌آيد
جز اين قدر نتوان گفت در جمالِ تو عيب / که مهربانی از آن طبع و خو نمی‌آيد
چه عاشق است که فرياد دردناکش نيست / چه مجلس است کزو های و هو نمی‌آيد
به شير بود مگر شورِ عشق سعدی را / که پير گشت و تغير در او نمی‌آيد
اگه می‌خواين آوازش رو گوش بدين برين اينجا: شوشتری


Posted

in

by

Tags: