شکری است با شکايت اگه

شکری است با شکايت
اگه امروز موسيقی رو عوض کردم به دو دليله. اول اينکه از يه طرف مخاطبِ اين تصنيف، خاتمی است که من هم خيلی دوستش دارم ولی برای ما شده مخدوم بی‌عنايت. اگر چه او خودش رو خادم می‌دونه، ولی وقتی خدمتش عملاً به نفع ملت تموم نمی‌شه و او هم هيچوقت نه تن به استعفا می‌ده و نه فريادی از گلوش در مياد، اون ديگه خادم نيست بلکه مخدومِ بيست مليون رأيی است که تالاپی خورد تو سرِ خود ملّت! از اين چيزا که بگذريم و اصلاً هم با گروه خونِ من سازگار نيست، اين تصنيف يه مخاطب نازنينی داره. ولی فرقش اينه که مخدومِ من بی‌عنايت نيست، عنايتاش يه جورايی ديگه‌اس. اينقدر عنايتاش خاص و ويژه‌اس که فغانِ عاشقو به عرش می‌رسونه!
البته من يه عذرخواهیِ کوچولو به پاره‌ای از دوستانی که لطف دارن و به اين ويرانه‌ی کلبه‌ی من سرک می‌کشن بدهکارم. اون عذرخواهی اينه که من نبايد و نمی‌خوام سياسی بنويسم چون نه سواد سياست دارم و نه زير و بمشو می‌شناسم. اين حرف از روی ترس و بيم نيست. از اين جهته که توی سياست بعضی از مسايلو به اين سادگيا نمی‌شه ديد. اما، اين حرف من نه ظلم و تعدی رو توجيه می‌کنه و نه لجن‌پراکنی و افتراسازی‌های کسايی که خودتون خوب می‌شناسيدشون. فقط برين و اون دردی رو که توی نوشته‌های فرناز زنِ سينا مطلبی هست بخونين. ببينين اين زن چقدر به فکر سلامت، امنيت و زنده بودن شوهرش هست و چقدر بيم داره از کسايی که واقعاً هم جای اين داره که ازشون آدم بترسه. برای فرناز زنده بودن سينا خيلی مهم‌تره از به انجام رسيدن سياستای خاتمی. آره زندگی سينا مهم‌تره. اون پدرِ مانی و شوهر فرنازه، نه پدرِ ملت! به سينا کسی بيست مليون رأی نداده به خاتمی رأی دادن. به نماينده‌ها رأی دادن. اونا هستن که بايد تلاش کنن و هزينه بدن. حتی اونايی که انتصابی هستن هم مسئول نيستن. ملّت که اونا رو انتخاب نکردن که اينا بخوان به ملّت جواب بدن! اونا به همون کسی که نصبشون کرده جواب می‌دن و ظاهراً هم کارشون معقوله! ما سينا رو، همه‌ی سيناها رو، زنده می‌خوايم، نه نفله! ما نويسنده‌ی زنده و پرشور می‌خوايم نه قلم به دست افليج يا نويسنده‌ی عليل. بگذاريد سال‌ها ننويسيم، ولی مجال داشته باشيم که وقتی به آزادی رسيديم، وقتی نسيم قدر ديدن آدمی و عزّت ديدن بشر وزيد، چون مخلوق اشرف خداست و جانش و خونش حرمت و تقدس داره، اون وقت همه‌ی نويسنده‌ها باز قلم می‌زنند.


Posted

in

by

Tags: