همه به جرمِ مستی، سر

همه به جرمِ مستی، سر دارِ ملامت
اگر چه اين همه دژم‌خويی و خشک‌مغزی هست، هيچ وقت اين تنگ‌نظری‌های جاودان نشده. حرفايی که سعيد زده بود منو ياد اين آهنگ هايده انداخت که الآن گذاشتمش رو سايت: سلام من به تو يار قديمی.
شما نگران نباشيد! سر ساقی سلامت. تا ساقيان بزم طربخانه صبوح بر پای‌اند، شما غمِ فردای حريفان مخوريد!


Posted

in

by

Tags: