سازمان ملل و آمريکا امروز

سازمان ملل و آمريکا
امروز توی دانشگاه ضمن آشنايی با دانشجوهای قبلی و دانشجوهای جديد، يکی از استادا، ديويد چندلر، درباره‌ی ماجرای عراق و نقش سازمان ملل سخنرانی داشت. جالبه که اکثريت اروپاييا متفقند که آمريکا به صرف اقتدار نظاميش خيلی راحت سازمان ملل رو دور می‌زنه. جالب‌تر اين بود که وقتی من ازش پرسيدم به هر حال بايد يه جايی يه ضمانت اجرايی برای نقش اجماعی سازمان ملل باشه که هر کسی نتونه به اين سادگی بگه من خودم هر کار بخوام می‌کنم، هيچ‌کس جواب درست و حسابی نداشت. حتی فکر بازسازی و شکل‌گيری مجدد يا اصلاح اختيارات سازمان ملل هم يه چيزيه که نهايتاً تحت‌الشعاع سياستای آمريکا واقع می‌شه.


Posted

in

by

Tags: