اندر پيامدهای سوء موسيقی امروز

اندر پيامدهای سوء موسيقی
امروز توی بی‌بی‌سی خبری اومده بود درباره‌ی زنان روبنده دار در شيراز که توش نکات بسيار ارزشمند و ارشادکننده‌ای درباره‌ی موسيقی اومده بود. اينو مخصوصاً نقل می‌کنم که اگه يه بار خدای‌ناکرده تصادفاً به اينجا اومدين و گوشتون به نوای موسيقی آشنا شد، بدونين چه گناهان گبيره‌ای مرتکب شدين!
«جزوه دو برگی که تنها وسيله ارشادی روبنده داران شيرازی است فصل های مختلفی دارد، از جمله آن که «موسيقی از گناهان كبيره است و از آن دورويی و نفاق می زايد» در جزوه حرمت موسيقی تاکيد شده است که بعثت پيامبر اسلام برای نابودی آلات موسيقی بود و «موسيقی باعث زناست» و «كسی كه به صدای موسيقی گوش فرا دهد، روز قيامت در گوش وی سرب داغ ريخته می‌‌شود.»
تنها بخش از جزوه زنان روبنده دار شيرازی که به حجاب مربوط می شود آن جاست که نوشته شده «هر كس چشم خويش را از نگاه به نامحرم پر سازد خدا آن چشم را نيز از آتش پر می ‌كند مگر اين ‌كه توبه و بازگشت نمايد.» »
البته اين بند درباره‌ی نظربازی (و طبعاً عاشقی هم) کلی ارشاد داره!


Posted

in

by

Tags: