هيدگر يا هايدگر سعيد اشاره‌ی

هيدگر يا هايدگر
سعيد اشاره‌ی جالبی کرده. اسم هايدگر به لاتين اينگونه نوشته می‌شود: Heidegger و اين اسم در آلمانی به صورت هايدگر تلفظ می‌شود و طبعاً تلفظ آن به صورت هيدگر نادرست است. دليل کاربرد اين اسم به اين صورت صرفاً همين بوده است. در ضمن با سعيد درباره‌ی «انشای پلميک و خطابی» دکتر سروش موافقم. ولی چه خوب است که آن سوی قضيه را هم ببينيم. يعنی پرچمداران اردوی مخالف نه تنها به از اين نبوده‌اند بلکه رفتار شنيع‌تر و رکيک‌تری داشته‌اند. به هر روی، آری من هم موافقم که در نقدِ يک مقوله که زيربنای عقلانی و استدلالی دارد نبايد از ابزار بلاغی و عاطفی ادبی بهره جست. سخن متينی است.


Posted

in

by

Tags: