تأخير احتمالی من دارم امکانات

تأخير احتمالی
من دارم امکانات هوستِ وب‌سايت رو ارتقاء می‌دم اينه که شايد يه وقفه‌ای توی ارسال مطالب پيش بياد. يعنی اگه نيازی به کار فنی داشته باشن ممکنه حدود هفتاد و دو ساعت تأخير داشته باشه.
محض يادآوری مجدد، آدرس قبلی وبلاگ در بلاگ‌اسپات منتقل شده است به اين آدرس جديد: يعنی وب‌سايتِ ملکوت. در نتيجه به اون آدرس قبلی اگه مراجعه کنين مطالب قديمی رو پيدا می‌کنين.


Posted

in

by

Tags: