اندر عاشقی الآن با احسان

اندر عاشقی
الآن با احسان صحبت می‌کردم ديدم يه مطلبی رو که مدت‌ها پيش نوشته بودم و اخيرا به احسان دادم گذاشتن روی سايت سياه سپيد. می‌تونين برين کل مطلبِ منو اينجا بخونين:
جهان عشق است و ديگر زرق‌سازی.
البته اسمِ منو غلط نوشتن که احتمالاً درستش می‌کنن.


Posted

in

by

Tags: