يک مست اينجا بيش نيست!

يک مست اينجا بيش نيست!
تعجب نکنين! موسيقی امروز، کار تهمورس پورناظريه! «مستان سلامت می‌کنند»؛ اين رو برای اون ربابی گذاشتم که منو دربه‌درِ کوچه‌های اين شهر مرده و بی‌روح کرده و خودشو گرفتارِ غربتی بزرگتر!
گر چه ياران فارغ‌اند از يادِ من / از من ايشان را هزاران ياد باد!


Posted

in

by

Tags: