هوای شاعرانه بعد از چند

هوای شاعرانه
بعد از چند روز هوای گرم و دم‌گرفته، آسمون ابری شده و نم‌نم داره بارون مياد. هوای مطلوب من توی لندن اينه. آدم شاعريش گل می‌کنه. قشنگی‌اش اينه که با وجود اينکه بارون مياد صرف نداره آدم چتر دستش بگيره. وقتی از دم در می‌خواستم برم بيرون بهم گفتن بارون مياد. برگشتم چترمو برداشتم ولی بعد ديدم جفاس که اين هوا و اين بارونو اينجوری تلف کنم!


Posted

in

by

Tags: