مهمون‌خونه داشتم به امکانات جانبی

مهمون‌خونه
داشتم به امکانات جانبی سايت بازی می‌کردم يه صفحه مهمون‌خونه راه انداختم که لينکاش اون گوشه‌ی سمت چپه. (من هر وقت می‌خوام سمت چپ يا راست بنويسم يه چند لحظه‌ای مکث می‌کنم. آخه جدی جدی دستِ راستمو به زحمت از دست چپم تشخيص می‌دم!!).


Posted

in

by

Tags: