قانون من از صدای قانون

قانون
من از صدای قانون خيلی خوشم مياد. اين ترانه‌ی مهستی رو گوش بدين. من از پس زمينه‌ی اين خيلی حال کردم: چراغ.


Posted

in

by

Tags: