چرچيل و سلاح شيميايی ديروز

چرچيل و سلاح شيميايی
ديروز توی گاردين يه مطلب جالبی توی بخش مقالات چاپ شده بود. عين پاراگرافو ترجمه می‌کنم می‌ذارم اينجا:
«چرچيل علاقه خاصی به سلاح‌های شيميايی داشت و نظرش اين بود که اينها را بايد «برای آزمايش روی عرب‌های متمرد و سرکش» استفاده کرد. وی اعتراضات را «غيرمنطقی» می‌شمرد. او می‌گفت: «من شديداً طرفدار استفاده از گازهای سمی عليه قبايل غيرمتمدن هستم . . . تا رعب و وحشتی زنده را حاکم کنم . . » به زبان امروز اعراب را بايد مبهوت و شوکه کرد.»
بابا اينا از قديم اينکاره بودند!


Posted

in

by

Tags: