مگر دل به اميد صدايی

مگر
دل به اميد صدايی که مگر در تو رسد / ناله‌ها کرد در اين کوه که فرهاد نکرد
کاغذين جامه به خوناب بشويم که فلک / رهنمونيم به پای علمِ داد نکرد
سايه تا باز گرفتی ز چمن، مرغ سحر / آشيان در شکن طره‌ی شمشاد نکرد


Posted

in

by

Tags: