دل مبنديد! در راستای اقتضائاتِ

دل مبنديد!
در راستای اقتضائاتِ وقت:
بگذاريد و بگذريد
ببينيد و دل مبنديد!


Posted

in

by

Tags: