اين بی‌حال‌ها! اين بی‌حال‌های پر

اين بی‌حال‌ها!
اين بی‌حال‌های پر از رخوتی که تذبذب و نفاقشون حسابی اذيتم می‌کنه منو يادِ اين رباعی اسماعيل خوئی می‌ندازن که:
يک موج نمی‌کُنَد به پا شورِ شما
يک ريگ نمی‌کَنَد ز جا زورِ شما
اي ماهيکان! جويَکِ خود را باشيد:
دريای بزرگ می‌شود گورِ شما!


Posted

in

by

Tags: