انگيزه از الآن می‌شه تا

انگيزه
از الآن می‌شه تا روز قيامت درباره‌ی انگيزه‌های باده‌نوشی و زهدستيزی حضرت حافظ قلمفرسايی کرد، ولی اين رباعی اسماعيل خوئی (چند شب پيش که بوش‌هاوس بودم، اين کتابو از اونجا يافتم!!) خلاصه و طعنه‌آميز و قشنگه:
می‌پرسی: از بهر چه مِی می‌نوشم؟
و آنگاه کجا، با که و کی می‌نوشم؟
تا من منم و زندگی اين است که هست،
با هر کس و هر کجا و هی می‌نوشم!


Posted

in

by

Tags: